logo

Artikel om TonårsCOPE från Umeå kommun

 

Tips: Så hanterar du tonåringen

 

Publicerad 16 februari kl. 11:00

För många föräldrar kan det vara en stor omställning när barnet kommer upp i tonåren. Men det finns sätt att kommunicera med varandra mitt i stormen och få en bättre relation. – Om man bara sätter gränser blir det tjat och konflikter och ungdomen flyr hemifrån, säger Maria Lindahl på Ingången alkohol och drogrådgivningen.

Ulrica Palmer

ulrica.palmer@vk.se

Det kan vara svårt att som förälder behålla lugnet när tonåringens känslor svallar och det finns inga facit på hur man ska agera. Därför anordnar Umeå kommun tillsammans med Ingången alkohol och drogrådgivningen och Fältgruppen för tredje terminen en så kallad COPE-kurs för föräldrar som vill bli bättre på att kommunicera med sina barn.

Det är aldrig för sent att börja arbeta på en bättre relation med sin tonåring menar kursledarna. Fv; Eva Hellgren på Ingången alkohol och drogrådgivningen, Mehrzad Solgy på Fältgruppen och Maria Lindahl på Ingången alkohol och drogrådgivningen.

– Den största insikten är för många föräldrar att “jag är faktiskt en del i bekymren som uppstått och jag är också en del i lösningen”. Att föräldern kommer på att den behöver göra förändringar i deras beteende för att få en förändring hos ungdomen och hos dem som familj, säger Maria Lindahl som är kursledare.

Under COPE-kursen tar föräldrarna del av vanliga situationer som kan uppstå med tonåringen och ska sedan med olika strategier bolla fram till hur de skulle vilja hantera liknande situationer med den egna tonåringen. Efter kurstillfället ska föräldern tillämpa någon av strategierna hemma.

– Man tänker sig en triangel där basen är det viktigaste och det man ska göra mycket av. Där har man uppmärksamhet och beröm, tillbringa tid med ungdomen. Det är basen för en bra relation. Sedan kommer att bevara sitt lugn, bortse från negativt beteende, planera i förväg, belöningssystem, konsekvens och manipulation och att hålla koll på sin tonåringen, berättar Maria Lindahl.

 

– Hoppar man över basen av uppmärksamhet och beröm är det jättesvårt att klara av att sätta gränser. Det kan lätt bli att man hamnar i det mönstret av klander, tjat, konsekvenser och bestraffningar och då tappar man relationen och den sunda kommunikationen.

– Men samtidigt ska man inte utesluta gränssättning och konsekvenser, det ska finnas. Att man sätter sig tillsammans och kommer överens om vad en rimlig konsekvens är om ungdomen bryter mot något, för då blir det enklare för ungdomen att acceptera det. Sedan är det viktigt att man följer det man kommer överens om med ungdomen, säger Mehrzad Solgy på Fältgruppen och kursledare på kursen.

Hur ska man då hantera utbrotten?

– Tonåringar ska klippa navelsträngen. De är på väg att bli vuxen och i det ingår det att avvisa. Vissa ungdomar tar i ganska kraftfullt när de avvisar, det kan vara ganska hårda ord. Att man är absolut den knäppaste förälder som finns och att alla andra föräldrar är mycket bättre. Det kan göra ont hos en förälder, säger Maria Lindahl.

– Men att förstå att det ingår och det hör till att som förälder stå ut med det och då stå kvar. Att förstå att det handlar om en frigörelse. För börjar man ge med sig och ungdomarna alltid får sin vilja igenom då kommer de att fortsätta använda ilska och manipulation för att få sin vilja igenom. Så man får inte bli för mycket kompis med sina barn.

Hur får man en bra relation med sin tonåring?

– Många föräldrar tror att ungdomarna inte tycker att de är intressanta längre men det är bara så fel. Ungdomar behöver sina föräldrar lika mycket som när de var små. De behöver få växla mellan att känna sig vuxen och att bli kramad, få tröst, få tips och råd och dela tankarna med föräldrarna, berättar Maria Lindahl.

– Som förälder kan man medvetet planera in tid med sin ungdom, dagligen, där man kan dela med sig av hur man haft det under dagen. Man är ju en förebild och de vill ju också veta hur det var för dig när du var 15 år, så att de kan känna igen sig.