logo

Familjelivet gör nordiska män lyckligare

• Forskning- Familjelivet gör nordiska män lyckligare

Det jämställda föräldraskapet gör män lyckligare visar en sammanställning av studier från 22 olika länder. Forskningen är gjord av Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap på Mittuniversitetet. Strävan efter ökad jämställdhet slår igenom när det gäller hur vi upplever lycka och välbefinnande. Generellt sett så är upplevelsen av lycka större i länder som bedriver ett mer aktivt jämställdhetsarbete, både bland kvinnor och män. Orsaken är att de lever i mer jämställda förhållanden där det är naturligt att dela på ansvaret för barn och hushåll. 

https://www.forskning.se/2018/03/16/familjelivet-gor-man-i-norden-lyckligare-an-andra-man/

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt