Vad tycker föräldrarna om COPE på SFI?

Kort och tydligt talar Barnkonventionen, artikel 18, om att det är först och främst föräldrarna som ansvarar för sina barns uppfostran och utveckling. Det kan ju låta väldigt enkelt! De flesta människor kan få barn, men det är långt i från alla föräldrar som har kunskap, förmåga eller möjlighet att vara goda förebilder. För att bygga starka barn behöver man som vuxen själv må bra, ha kunskap om barns utveckling, förstå hur samspelet mellan förälder och barn påverkar barnet, både i stunden och i barnets framtid. Man behöver också som förälder förstå samhället man lever i och uppleva KASAM, dvs. känsla av sammanhang, ett begrepp vilket myntades av Aaron Antonovsky. Enligt Antonovsky kan en individ vara i god hälsa om man känner sig delaktig i ett sammanhang som är förståligt och meningsfullt. Att befinna sig i en integrationsprocess är en stor påfrestning för en familj, vilket kan påverka förälderns förmåga, ork och lust att vara aktiv i sin föräldraroll. När man känner stress, inte förstår nya normer och kämpar med att lära sig nytt språk behöver man stöd. En COPE kurs skulle kunna vara en del av den hjälp man behöver för att komma in i det nya samhället.

Hur gjorde jag? Jag genomförde två COPE kurser som kursledare på två olika SFI skolor, VT 2017. Ca 15 personer deltog i varje grupp och gick kurs 1 gg/vecka i 8 veckor. Undersökningen blev en kvantitativ enkät- och observationsstudie.

Praktik och Examensarbete VT 2017, Sverigehälsans Yrkeshögskola. Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT och Mångkulturalitet, 400 YH poäng. av Madeleine Roslin Socialpedagog & COPE kursledare

 

COPE på SFI

pdfSammanfattning_ex.arb.2017_PDF.pdf

 

 

 

 

Skriv ut