logo

Strongest Families

The Strongest Families 

Programmet är föräldrautbildning på distans riktat till familjer vars barn har lätta till medelsvåra problem genom evidensbaserade, uppdaterade metoder.

Familjer har lätt tillgång till programmet när det passar dem.

  • Behandlingen sker via ett självinstruerande material i form av lärobok och undervisningsfilmer
  • En gång i veckan har familjen kontakt med en coach som guidar familjen i processen. Coachen gör skrivna protokoll och får professionell handledning, dessutom utvärderas arbetet kontinuerligt i det professionella teamet.

Tar tag i problemen tidigt innan de har blivit för stora och svåra att hantera

Familjerna får:

  • Hjälp på distans
  • Mer privatliv eftersom inlärningen sker i hemmet
  • Bekväma telefontider
  • Hållbar evidensbaserad behandling
  • Inga resor
  • Inga ledigheter från skola/arbete

Svenska COPE Centret har varit i kontakt med en av grundarna till programmet, Patrick McGrath, för en diskussion om att eventuellt ta programmet till Sverige. Strategierna i programmet är i stort sett samma som COPE och COPE programmets grundare, Charles Cunningham förespråkar programmet. Det var han som först berättade om det i Sverige på en konferens 2010.

Patrick McGrath är dessutom involverad i en studie vid Åbo universitet i Finland. Där använder man programmet riktat mot utagerande 4-åringar och har dessutom översatt manualen till svenska.

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt