logo

COPE Grundkurs 3-12/Tonår

Kurs:

2019

Grundkurs 3-12

Härnösand, 7-9 maj-2019

Malmö, 27-29 augusti-2019

Påbyggnad Tonår

Härnösand, 10 maj-2019

Göteborg, 24 maj-2019

Malmö, 30 augusti-2019

Grundkurs Tonår

 Utbildningar för professionella

Intresseanmälan till att bli COPE-kursledare för föräldrar skickas till info@svenskacope eller annika.hanander@skane.se. Ange namn och kommun. Centret försöker att lokalisera utbildningar där det finns efterfrågan för att hålla nere kostnaderna för kursledarna.

Så här säger deltagare efter att ha blivit utbildade till COPE-kursledare;

  • "Mycket bra utbildning, känns inspirerande att fortsätta arbeta med materialet."
  • "Kommer att ta med mig strategierna både i arbetet och privat." 
  • "Intensiva dagar, men ändå lämnade jag dagarna med energi."
  • "Gillar konceptet att föräldrar själva kan och stärker varandra."

Avgiften för en grundkurs är om den arrangeras av Centret är 7.500 kr. Då ingår manual, film samt medlemsskap i Svenska COPE Föreningen (engångskostnad 500 kr). Som medlem får man tillgång till hemsidans lösenordsskyddade medlemssidor, nyhetsbrev skickas ut en gång per månad, certifiering, samt tillgång till det utbud av utbildningar och konferenser som Centret arrangerar.

Kommuner/regioner kan köpa in lokala kurser och på det viset komma ner lite i kursavgift/deltagare. Se lokal och central kurs.

COPE Grundkurs finns numera (sen hösten 2010) i två versioner, 3-12 som tidigare samt Tonår. Kursens första två dagar innehåller mycket teori och metodik, den tredje dagen är det mycket praktisk träning.

COPE föräldraskapsstödsprogram är utformad för att svara mot de behov som föräldrar till barn/ungdomar med utagerande problematik kan ha, men har en allmängiltighet som gör att den kan vara ett stöd åt de flesta föräldrar. Strategierna som man använder ser olika ut för ett litet barn och en mogen tonåring, därför finns två versioner.

Viktiga kvalifikationer för att bli kursledare är pedagogisk kompetens, kunskap om barn och vana vid att leda grupper. COPE kan ledas av pedagoger inom förskola och skola, socialarbetare, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterskor m fl.

Kommande kurser utannonseras på hemsidan så fort de är färdigplanerade.

Skriv ut E-post

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt