logo

COPE Grundkurs 3-12/Tonår

Kurs:

2020

Grundkurs 3-12

Påbyggnad Tonår

Grundkurs Tonår

Utbildningar för professionella

Intresseanmälan för att bli COPE-kursledare skickas till info@svenskacope eller annika.hanander@skane.se. Ange namn och kommun. Centret försöker att lokalisera utbildningar där det finns efterfrågan för att hålla nere kostnaderna för kursledarna.

Avgiften för en grundkurs (3 dagar) som arrangeras av COPE-Centret är 7.500 kr. Då ingår manual, film samt medlemsskap i Svenska COPE Föreningen. Som medlem får man tillgång till hemsidans lösenordsskyddade medlemssidor, nyhetsbrev en gång per månad, certifiering, samt tillgång till det utbud av utbildningar och konferenser som Centret arrangerar.

Kommuner/regioner kan köpa in lokala kurser till ett fast pris. Se lokal och central kurs.

COPE Grundkurs finns i två versioner, 3-12 samt Tonår. Kursen innehåller teori, metodik och praktisk träning.

COPE är ett generellt föräldraskapsstöd som har positiva effekter också för barn med utagerande problematik.

Viktiga kvalifikationer för att bli kursledare är pedagogisk kompetens, kunskap om barn och vana vid att leda grupper. COPE kan ledas av pedagoger inom förskola och skola, socialarbetare, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterskor m fl.

Kommande kurser utannonseras på hemsidan så fort de är färdigplanerade.

Så här säger deltagare efter att ha blivit utbildade till COPE-kursledare

  • "Mycket bra utbildning, känns inspirerande att fortsätta arbeta med materialet."
  • "Kommer att ta med mig strategierna både i arbetet och privat." 
  • "Intensiva dagar, men ändå lämnade jag dagarna med energi."
  • "Gillar konceptet att föräldrar själva kan och stärker varandra."

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt