logo
  • Hem
  • Kursledarutbildning

Utbildningsinformation

COPE utbildningssystem

Målet med utbildningssystemet är att hålla en hög kvalitet på programmet samtidigt som tillgången på utbildningar ska vara god och kostnaden låg. Svenska COPE Föreningen har tillsammans med upphovsmannen Charles Cunningham arbetat fram nedanstående utbildningssystem för COPE i Sverige:

  • Grundkurs 3-12/Tonår, 3 dagar
  • Påbyggnadskurs 3-12/Tonår, 1 dag
  • De två första kurserna hålls om möjligt tillsammans med certifierad kursledare och/eller under handledning
  • Certifiering, se nedan
  • Fortbildning, 1 dag
  • Utbildning för kursledarutbildare

Grundkurs 3-12/Tonår

Viktiga kvalifikationer för att bli kursledare är pedagogisk kompetens, kunskap om barn och vana vid att leda grupper. COPE kan ledas av pedagoger inom förskola/skola, socialarbetare, psykologer, sjuksköterskor m fl.

Påbyggnadskurs 3-12/Tonår

Inträdeskrav: ha genomgått grundkursen och hållit minst 2 COPE föräldrakurser.

Certifiering

Genom att fylla i en checklista efter varje lektion under tre föräldrakurser eller genom att spela in sig själv under en lektion, skicka in materialet till COPE Centret för bedömning och diskussion, kan man bli certifierad kursledare.

Fortbildning

Certifierade kursledare har en möjlighet att  med en fortbildning fördjupa sin kunskap om metodiken, teorin och pedagogiken.

Kursledarutbildare

I Sverige har vi 3 aktiva, kompetenta kursledarutbildare. Dessa är utbildade av Charles Cunningham. Dessa bor utspridda i Sverige för att kunna möta utbildningsbehovet i hela landet.

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt