logo

Länkar

 https://www.konsument.se/

 https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx

Länkar Jämställt Föräldraskap

 http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/jamstallt-foraldraskap/

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2016 – Statistiska centralbyrån
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=27674

Makalösa föräldrar – organisation för ensamföräldrar och deras barn, som arbetar för jämställt föräldraskap
http://www.makalosa.org/verksamhet/fakta-forskning/vart-arbete-for-jamstallt-foraldraskap/

State of the worlds fathers – global rapport om mäns föräldraskap och omhändertagande av barn, från
organisationen Men Care:
https://sowf.men-care.org/

SACO om föräldraledighet och föräldralön:
http://www.saco.se/studieval--karriar/for-dig-som-foralder/det-lonar-sig-att-dela-lika-pa-foraldraledigheten/

Jämt föräldraskap – en avdelning av organisationen Män för jämställdhet (www.mfj.se/) som bl a arbetar med
föräldrastöd för män:
http://jamtforaldraskap.nu/

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt