logo
  • Hem
  • Info för professionella

Information om COPE

Det kanadensiska föräldrautbildningsprogrammet COPE – The Community Parent Education Program är ett strukturerat manualbaserat föräldrautbildningsprogram som riktar sig föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Programmet finns också i en version som vänder sig till tonårsföräldrar och som bygger på COPE-metodiken. Programmet är väl utvärderat och har fått stor spridning i Sverige inom exempelvis socialtjänst, elevhälsa, barn- och ungdom.

Föreningen kommer att lägga ut en power point presentation på medlemsidorna som kan användas av dem som vill informera i sina hemkommuner om programmet. För ytterligare information går det bra att kontakta föreningen på info@svenskaCOPE.se

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt