logo

Svenska COPE- föreningen Verksamhetsberättelse för 2017

Svenska COPE- föreningen

Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsens sammansättning Styrelsen har under året bestått av Tina Brodin, ordförande, Ingrid Zaar, kassör, Gunilla Silfverberg, Maria Alin, Sarianna Suomi och Annika Andersson, ledamöter. Svenska COPE Centrets koordinator Annika Hanander har varit adjungerad till styrelsemötena under året. Arrangemang i föreningens regi • Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 styrelsemöten – 3 februari, 15 september och 17 november. Årsmöte den 24 april. • Nationell COPE-dag den 25 april i Borlänge

COPE centret COPE föreningen har i samarbete med BUP kliniken i Malmö haft en koordinator anställd på 100%. Koordinatorn sitter samlokaliserad med BUP, men avlönas helt av de medel centret får in genom utbildningar och försäljning av manualer. COPE centret driver kvalitetssäkringsarbete kring programmets spridning i Sverige genom följande verksamhet:

COPE kursledarutbildningar

Under året har 3 kursledarutbildare hållit de kursledarutbildningar som arrangerats av Svenska COPE centret.

Under året har COPE 3-12 grundutbildning arrangerats:

5-7 april, Göteborg, 12 deltagare 25-27 april, Malmö, 25 deltagare

21-23 november, Malmö, 27 deltagare

28-30 november, Falun, 27 deltagare

Under året har tonårs COPE utbildningar arrangerats 13-15 december, Umeå, 20 deltagare

Under året har Påbyggnad Tonår utbildningar arrangerats:

28 april, Malmö, 23 deltagare

24 november, Malmö, 17 deltagare

1 december, Falun, 16 deltagare

Under året har Fortbildning/Nivå 3 arrangerats: 20 september, Göteborg, 32 deltagare

Kursutbudet som erbjuds är: Grundkurs 3-12, tre dagar Grundkurs Tonår, tre dagar Påbyggnad 3-12, en dag Påbyggnad Tonår, en dag Fortbildning (Nivå 3), en dag Handledarutbildning, två dagar

Ekonomi Föreningens och Centrets verksamhet har finansierats av utbildningsverksamhet samt fondmedel. Föreningen har sökt medel från: Stiftelsen Lindhaga 100 000:- som beviljats.

Nyhetsbrev Månatliga nyhetsbrev har skickats ut under året med information om COPE i Sverige samt kommande arrangemang och utbildningar i föreningens regi.

Hemsidan Uppdatering av hemsidan sker kontinuerligt med intressant information för medlemmarna. Svenska COPE Centret har på hemsidan besvarat de frågor från medlemmar och allmänhet som kommit in. Även de månatliga nyhetsbreven läggs ut på hemsidan.

Certifiering

Flera kursledare har certifierats vilket gör att det nu sammanlagt finns 52 certifierade kursledare.

Utvecklingsarbete Föräldrakurs på nätet, har tagits fram i samarbete med Helsingborg stad. Strongest Families, föräldrastödsprogram på distans, undersöker om programmet är något som COPE-centret kan förvalta i Sverige. COPE AST, föräldrastödsprogram för föräldrar med barn 11-17 år som har en AST-diagnos. Arbete med att ta fram manual, film, etc. pågår. ADHD-verkstan, utvecklingsarbete tillsammans med BUP Malmö. Uppdateringsarbete av Förstärkt COPE och COPE barngrupp. Målgruppen är föräldrar vars barn har fått en ADHD-diagnos. Småbarnsliv, föräldrastödsprogram för föräldrar med barn 1-3 år. Har alltid legat under ”COPE-familjen”. Undersöker möjligheten att ta över programmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt