logo

Svenska COPE- föreningen Verksamhetsberättelse för 2016

Svenska COPE- föreningen
Verksamhetsberättelse för 2016

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av Tina Brodin, ordförande, Ingrid Zaar, kassör, Gunilla Silfverberg, Maria Alin, Agneta Svanberg-Arnrud och Annika Andersson, ledamöter. Svenska COPE Centrets koordinator Annika Hanander och Sarianna Suomi har varit adjungerad till styrelsemötena under året.

Arrangemang i föreningens regi
• Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 styrelsemöten – 19 februari, 22 april, 23 september och 18 november.
• Regional nätverksträff i Uppsala den 26 maj
• Nationell COPE-dag den 22 april i Kalmar

COPE centret
COPE föreningen har i samarbete med BUP kliniken i Malmö haft en koordinator anställd på 100%. Koordinatorn sitter samlokaliserad med BUP, men avlönas helt av de medel centret får in genom utbildningar och försäljning av manualer. COPE centret driver kvalitetssäkringsarbete kring programmets spridning i Sverige genom följande verksamhet:

COPE kursledarutbildningar
Under året har 4 kursledarutbildare hållit de kursledarutbildningar som arrangerats av Svenska COPE centret.

Under året har COPE 3-12 grundutbildning arrangerats:

27-29 april, Stockholm, 18 deltagare
11-13 maj, Göteborg, 15 deltagare
28-30 september, Staffanstorp, 29 deltagare
29/11-1/12, Falun, 22 deltagare

Under året har tonårs COPE utbildningar arrangerats
3-5 februari, Malmö, 20 deltagare

Under året har Påbyggnad Tonår utbildningar arrangerats:
24 november, Göteborg, 11 deltagare
2 december, Falun, 16 deltagare

Under året har work shop COPE-ät arrangerats:
29 januari, Malmö, 17 deltagare

Kursutbudet som erbjuds är:
Grundkurs 3-12, tre dagar
Grundkurs Tonår, tre dagar
Påbyggnad 3-12, en dag
Påbyggnad Tonår, en dag
Fortbildning (Nivå 3), en dag
Handledarutbildning, två dagar

Ekonomi
Föreningens och Centrets verksamhet har finansierats av utbildningsverksamhet samt fondmedel. Föreningen har sökt medel från:
Stiftelsen Lindhaga 50 000:- som beviljats.
Allmänna Arvsfonden 1 000 000 som beviljats varav 250 000 kr. går till lön för COPE-centrets koordinator. Övriga 750 000 kr. har använts till aktiviteter inom och spridning av projektet. Projektet löper juni-2015 till maj-2016.
Stiftelsen Skandia, Idéer för livet, 20 000:- som beviljats.

Nyhetsbrev
Månatliga nyhetsbrev har skickats ut under året med information om COPE i Sverige samt kommande arrangemang och utbildningar i föreningens regi.

Hemsidan
Uppdatering av hemsidan sker kontinuerligt med intressant information för medlemmarna.
Svenska COPE Centret har på hemsidan besvarat de frågor från medlemmar och allmänhet som kommit in.
Även de månatliga nyhetsbreven läggs ut på hemsidan.

Certifiering
Flera kursledare har certifierats vilket gör att det nu sammanlagt finns 45 certifierade kursledare.

Utvecklingsarbete
Projekt Mini-COPE i samarbete med Staffanstorps kommun avslutades under våren 2016.
Föräldrastödsprogram på distans har tagits fram i samarbete med Helsingborg stad.

 

 

 

 

 

Skriv ut E-post

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt