logo

Bli medlem

Beslut om medlemsavgift på årsmötet den 20 maj 2010

En engångsmedlemsavgift om 500 kr inkluderas i kostnaden för kursledarutbildningen

Medlemsskap ger tillgång till föreningens hemsidas lösenordsskyddade medlemssidor, månatliga nyhetsbrev, möjlighet till kostnadsfri certifiering, möjlighet till fortbildning, handledning, stöd och rådgivning.

Du som gått grundutbildning för kursledare och vill registera dig som medlem kan skicka ett mail till info@svenskacope.se så får du information om hur du ska göra för att bli medlem.

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt