logo

Om föreningen

Svenska COPE-föreningen har enligt stadgarna till ändamål att i samverkan med upphovsmannen professor Charles Cunningham verka för att:

  • Information sprids om COPE-programmet i Sverige
  • Programmets höga kvalitet bibehålls vid implementeringen
  • Erfarenheter av programmet dokumenteras och sprids
  • Metodiken utvecklas och anpassas till svenska förhållanden
  • Utbildning av svenska kursledare kommer till stånd
  • Samverkan kring forskning och utvärdering kommer till stånd

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt