logo

Information

 

Till dig som förälder, COPE kontaktpersoner i kommuner

För Dig som vill veta när och var i Din hemkommun det kommer att hållas föräldrakurs eller har andra frågor när det gäller COPE-verksamheten där Du bor, ring din kommuns växel och fråga om COPE.

Så här tycker föräldrar som gått COPE

Alingsås
http://www.alingsastidning.se/nyhet_visa.asp?id=12102&sidnamn=V%C3%85RA%20BARN

Mönsterås
http://www.ostran.se/NYHETER/Moensteraas/Traeff-i-torsdagsklubben

Skurup
http://mellanskane.lokaltidningen.se/cope-ger-foraldrar-verktyg-i-vardagslivet-/20130308/artikler/712319789

Vansbro
http://www.dt.se/nyheter/vansbro/1.4082232--man-ar-inte-ensam-om-problemen-

Gislaved
http://www.e-pages.dk/andan/159/4

Falun, Utvärdering från föräldrar som gått COPE-kurs
http://www.svenskacope.se/images/stories/utvE4rdering%20jan%202012.doc

Uppsala
http://vb.uppsala.se/Global/Rad%20och%20Stod/R%c3%a5d%20och%20st%c3%b6d%20dokument/Foraldrakommentarer_COPE.pdf

Ystad, utvärdering från föräldrar som gått COPE-kurs
http://www.svenskacope.se/images/stories/926_Foraldrakommentarer_Ystads_kommun.pdf

Mjölby
http://ostgota.lokaltidningen.se/bra-f%C3%B6r%C3%A4ldrar-kan-bli-%C3%A4nnu-b%C3%A4ttre-/20130129/artikler/701309789/

COPE på olika språk

Den svenska versionen av filmscener som används vid träffarna finns med textad översättning på arabiska, somailska, engelska och dari. För 13-18 finns den svenska versionen med textad översättning på arabiska, somaliska, dari och engelska. Även arbetsmaterial till träffarna finns på andra språk.

https://www.informationsverige.se/svenska/Sidor/Start.aspx

Nationella Jämförelsen av Föräldrautbildningar (NJF) 

Resultaten från den Nationella Jämförelsen av Föräldrautbildningar finns att läsa under Aktuellt, fliken till höger under Utvärderingsresultat av COPE och andra föräldrastödsprogram.

Sammanfattning NJF

Korttidsresultat NJF

Långtidsresultat - 1 års uppföljning

Artikel i Sydsvenskan 7/10-2011

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/foraldrakurser-ger-okad-familjefrid/

 

 COPE och Barnkonventionen

Barnkonventionen eller konventionen om Barnets rättigheter ratificerades av Sverige 1990 och ska ligga till grund för hur vi bemöter barn och styr de beslut där barn är berörda.

Vid Svenska COPE-Föreningens nationella nätverksträff i Linköping 2014 var temat barnkonventionen.
Deltagarna granskade i arbetsgrupper hur COPEs metodik och strategier förhåller sig till barnkonventionen. COPE föreningens styrelse har därefter slutfört och sammanställt arbetsgruppernas arbete i detta dokument. Vi konstaterar att både metodik och strategier stödjer barnkonventionens intentioner mycket väl och vi kommer att belägga detta i nedanstående text.

Själva konceptet föräldrautbildning stämmer väl överens med barnkonventionens intentioner att sätta barnet i främsta rummet samt att föräldrarna har huvudansvar för sina barn.

COPE finns i två varianter; ”COPE 3-12 år” för föräldrar med
barn i 3-12 års ålder och COPE ”Tonår” för tonårsföräldrar. En COPE kurs består
av 10 lektioner och förmedlar 9 strategier eller förhållningssätt. För en sammanfattande beskrivning av strategierna se bilaga.

Förälder definieras i detta dokument som en för barnet/ungdomen viktig vuxen. Vi har i texten utgått från Barnkonventionen så som den formuleras av Unicef.

docCOPE_och_Barnkonventionen_150101.doc
 Telefonnummer att ringa om man vill ha stöd och råd om den egna föräldrarollen eller tala med någon om sina egna problem

Föräldratelefon 020-85 20 00

Hit kan du vända dig om du har bekymmer med barn och unga i din närhet. Inga frågor är för stora eller små. Svararna som alla arbetar ideellt är alla utbildade psykologer eller socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar. Tjänsten är kostnadsfri.

Föräldratelefonen har öppet: Mån-fred kl 10 – 15

Läs mer på svenska föreningen för psykisk hälsas hemsida www.sfph.se

Vuxentelefon – om barn 0771-50 50 50

BRIS (barnens rätt i samhället) har också en vuxentelefon som tar emot samtal kring frågor som rör barn. Svararna är erfarna personer som arbetar på BRIS. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan vara anonym.

Vuxentelefonen har öppet: Mån –fred kl 10-13

Läs mer på BRIS hemsida www.bris.se

Rädda Barnens föräldratelefon 020-786 786

Alla är välkomna att ringa om problem som bör barn och föräldraskap. De som svarar är själv föräldrar och medmänniskor runt om i Sverige. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan vara anonym.

Rädda Barnens föräldratelefon har öppet: mån 12-20, tis-fred 18-21, lör-sön 13-16

Läs mer på rädda barnens hemsida www.rb.se

Nationell hjälplinje 020-22 00 60

Hit kan du ringa om alla slags problem som kan vara svåra att handskas med på egen hand. Det kan handla om en privat relation eller en relation på jobbet. Du kanske har mist någon som står dig nära eller du har fått ett sjukdomsbesked. Du kan ringa nationella hjälplinjen för egen del eller som en närstående. Här erbjuds du ett begränsat antal kris och stödsamtal per telefon. De som svarar har utbildning och erfarenhet av att stödja människor som mår dåligt. Du ringer oss kostnadsfritt och anonymt. Det syns inte på din telefonräkning att du har ringt.

Nationella hjälplinjen har öppet: 13-22 alla dagar

Läs mer på www.hjalplinjen.se

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80

Ibland behöver man dela sina upplevelser, tankar och känslor med någon annan – någon som lyssnar. De svarande är vanliga medmänniskor som vill kunna vara ett stöd för andra. Att ringa kostar inget och du kan vara anonym.

Jourhavande medmänniska har öppet: 21-06 alla dagar

Läs mer på www.jourhavande-medmänniska.com

 

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt