logo

Boktips

Boktips 

 

Forster, Martin, (2009) Fem gånger mer kärlek, Natur & Kultur

 

Webster-Stratton, Carolyn (2007) De otroliga åren, Palmkrons förlag

 

Greene, Ross W (2016) Explosiva barn, Studentlitteratur AB

 

Greene, Ross W (2016) Vilse i skolan, Studentlitteratur AB

 

Greene, Ross W, (2017) Att växa tillsammans, Studentlitteratur AB

 

Elvén Hejlskov, Bo (2009) Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder

 

Elvén Hejlskov, Bo (2015) Barn som bråkar-att hantera känslostarka barn i vardagen, Natur & Kultur

 

Elvén Hejlskov, Bo (2016), Lågaffektivt bemötande, Natur & Kultur

 

Phelan, Thomas W, (2012) Third Edition, Surviving your adolescents

 

Sigsgaard, Erik (2003) Utskälld, Liber Förlag

 

Länkar

 

Här är lite tips på länkar ang. barn och skärmtid

 

 

 

https://statensmedierad.se/nohate/jagvillpratamedmittbarn/snabbguidedigitalamedierpaforaldriska.2779.html

 

 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/skarmtid-undvik-att-ditt-barn-blir-beroende/

 

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt