logo
demo-slide

COPE - Community Parent Education Program


är ett föräldraskapstödsprogram framtaget av professor Charles Cunningham från Kanada. Syftet med programmet är att;

  • Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn på ett respektfullt sätt
  • Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • Förbättra samspelet inom familjen
  • Skapa ett nätverk mellan vuxna

COPE Föräldraskapstödsprogram

COPE- programmet har utarbetats i Kanada av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Ontario.
Programmet är evidensbaserat och har fått stor spridning i Sverige inom framförallt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även inom landstingsverksamheter såsom BUP och barnhabilitering.

Vi kommer att erbjuda flertalet utbildningar för kursledare under 2019, se under kurser till höger.
Svenska COPE-centret har möjlighet att anordna ytterligare utbildningar.

Välkomna att kontakta oss på info@svenskacope.se för att berätta om ert utbildningsbehov!

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt